Годишното одбележување на Меѓународниот ден на хендикепираните лица е прогласено во 1992 година, со резолуцијата 47/3 на Генералното собрание на Обединетите нации.

3 декември е ден кој треба да им помогне на сите да станат посочувствителни и да ги разберат предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост.