Едукативно предавање во рамките на проектот ” Зголемување на свеста за внатрешно и надворешно загадување на воздухот” – Центар за климaтски промени