На ден 23.12.2020 година во нашето училиште се организираа активности за помош и подршка на лица и семејства во социјален ризик, во соработка со Црвен крст на РСМ-Општинска организација Карпош се спроведе акција за обезбедување материјална хуманитарна помош во облека, обувки, играчки, сликовници за учениците кои се од социјално-загрозевни семејства.
Во подготовката и реализацијата на акцијата беа вклучени пет волонтери од Клубот на млади на Општинската организација Карпош каде заедно со наставниците од нашето училиштето, и по повод Новогодишните празници беше донирана хуманитарна помош на 30 деца во социјален ризик.
За време на активностите запазени се заштитните мерки за спречување на ширењето на коронавирусот КОВИД 19.