Почитувани ученици,наставници и родители!
На 21.01.2021 (четврток) започнува второто полугодие за учебната 2020/2021 година. Учениците од I до III одделение ќе ја следат наставата со физичко присуство, а ученците од IV до IX oдделение ќе ја следат наставата-онлајн .
Ви посакуваме среќен почеток !
Од ООУ,,Аврам Писевски”