Предавање на тема – Орално здравје – градба и функција на заби.-Д-р Серафим Стојковски Поликлиника ” Ѓорче Петров”