Приказна која започна како идеја и прерасна во реализирана активност. Секоја година училиштето го одбележува Денот на зелката.  Континуирано  со ликовни творби, специјалитети направени од зелка , рецепти од нашите родители , творби за зелката ја негуваме традицијата за Денот на зелката.