Учениците од ООУ,, Аврам Писевски” го одбележаа Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3-ти Декември Disability Rights are Human Rights