Учениците ги применија своите знаења од областа на информатиката со програмскиот Scratch и изработија симулација на сончевиот систем во истата програма.