Одбележување на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик во нашето училиште. На 21 февруари секоја година се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик со цел да се прослават повеќе од 6000 различни јазици кои се зборуваат во светот денес. Ние овој ден го одбележавме со низа активности на јазикот кој го зборуваат нашите ученци и оној кој го познаваат.