Донација на медицински суплементи од општина Карпош за деца до 7 години, како превентивна мерка за заштина на здравјето на децата.