Децата и  возрасните со  Даунов синдром имаат многу да кажат!Тие имаат мисли,идеи и надежи! Одвојте време да слушате,бидете пријател на некој со Даунов синдром !