Викендот интезивно се работеше во кабинетот по хемија…Се приклучи на водоводна мрежа , сега е комплетно спремен за изведување опити и успешни часови по природни науки,хемија и биологија.