Учениците од ООУ,,Аврам Писевски” во соработка со ОУРЦ” Д-р. Златан Сремeц” -ја одбележаа неделата за прифаќање и поддршка на свеста за аутизмот.