Посета на Домот за стари лица ,, Мајка Тереза ” Злокуќани.Учениците од нашето училиште по повод 1-ви Април Денот на шегата ги посетија старите лица во Домот за стари лица ,, Мајка Тереза ” Злокуќани. Со своите маски учениците измамија насмевки на  пристутните.