Училиштето ООУ,,Аврам Писевски со своите ученици го одбележа 2-ри Април Светскиот ден за подигнување на свеста за лицата со Аутизам под мотото,, Сам,но Не и осамен” покажавме дека никој не е осамен во нашето училиште.