Соработка помеѓу училиштето ООУ,,Аврам Писевски” и градинката ,,Виножито ”. Најмалите од нашето училиште со внимание ја следеа претставата.