Учениците од IX-a дизајнираа едукативно видео со цел информирање на соучениците од “Аврам Писевски” за важноста од превенција, рано откривање и лекување на ХИВ инфекцијата.