Денес, учениците од нашето училиште ја посетија најзабавната, најинтересната и највозбудливата изложба на “Живи Роботи” во East Gate Mall. На изложбата посетија 10 моќни подвижни роботи високи и до 10 метри. Уникатни, атрактивни…можеби делуваа застрачувачки, но учениците им се вохитуваа.