Етнолошкото катче се работи подолг период и ги содржи сите елементи, кои го отсликуваат стилот, на едно старо традиционално македонско семејство и на автентичен начин ни доловуваат едно минато време, силно врежувајќи ги во меморија, традиционалните шари и  традиционални кујнските елементи.
Моментот на традиционален стил е дополнет со со етно мотиви,  кој привлекуваат внимание и претставуваат рај за очите.
Автентичниот стил, на уредениот простор, претставува негување на традиционалните културни вредности, како битни обележја на еден народ.