Денес во нашето училиште свечено се отвори сензорната соба како дел од проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ со подршка на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“.општина Карпош  и општествено одговорна компанија IuteCredit Macedonia.Нашето училиште се стреми кон поттикнување на аудитивниот, визуелниот, физичкиот и тактилниот развој кај учениците.