На покана на СГГУ,,Здравко Цветковски” учениците од деветто одделение го посетија отворениот ден на истоименото училиште. Учениците можеа да ги проследат можностите кои ги нуди ова средно училиште и воедно да се запознаат со програмата