Денес во нашето училиште се спроведоа активности кои придонесуваат кон почитување на мултикултурализмот заедно со наставници и ученици од партнерското училиште “Лиман Каба” с. Љуботен општина Бутел. Работилниците и спортските игри ги зближи ученниците. Соработката продолжува…