Потпишување на меморандум за соработка помеѓу директорките Кристина А.Стојановска и Ајфер Дибрани за проектот Мегуетничка интеграција.ООУ “Аврам Писевски” и ООУ “Лиман Каба”.