Ден на македонските просветители, ден на светите солунски Браќа Кирил и Методиј, се празнува на 24 мај, денот кога е започната Моравската мисија. Ден на основачите на првата словенска азбука глаголицата составена од 41 буква преставник на Кутмичевската  школа, покасно упростена во кирилица со 31 буква претставник на Преславската школа