Како дел од одбележувањето на патрониот празник се одржа спортски натпревар во одбојка организиран спортскиот клуб во училиштето под водство на тренерот и наставникот Душко Деспотовски