Нашето училиште освои трето место за ,,Најдобро уреден еко училишен двор,,Денес градоначалникот Стевчо Јакимовски ги додели дипломите и наградите на добитниците меѓу кои е и нашето училиште. Благодарност до сите вработени и учениците кои учествуваа во уредувањето на нашиот двор.