Со задоволство се подготвивме за првиот училишен ден.Нашите ученици ќе можат да ги продлабочат своите знаења во преуредената библиотека а одморите да ги поминуваат во прекрасниот училишен двор.