Одбележување на 8-ми Септември Денот на независноста,самостојноста и суверноста . Учениците по тој повод изработија свои ликовни дела .