По повод 46 години од основањето на општина Карпош ,oпштината организираше Детско цветно дефиле во кое земаа учество учениците од III,IV и V oдделение од нашето училиште и го одбележаа роденденот на општината.