Денес стручната служба (психолог Мери Синадиновска и дефектолог Маријана Грчевска Чадиковска) од нашето училиште ООУ,,Аврам Писевски” одржаа работилница со учениците од 9а и 7а одделение,на тема “Врсничко насилство” … на истата тема се гледаше видео и се дебатираше на темата.Да се надеваме дека сите овие работилници ќе придонесат за една убава дружба,едукација,социјализација,каде разумот ќе преовладува, а не насилството?!