Стареењето е природен процес.За време на староста,на луѓето им е потребна најголема грижа
И љубов.Грижата за старите лица не е само одговорност,туку и морална должност.Старите луѓе се столбот на едно семејство. .Дел од учениците на OOУ,,Аврам Писевски” им го
Разубавија денот на старите лиц од Домот за стари лица “Maјка Тереза” Злокуќани со песна,есеј и честитки за 8ми Март