Во текот на изминатава недела во нашето училиште, координаторот, психолог Мери Синадиновска, успешно реализира ВЕЛО работилници: “Точка до точка” и “Мојот велосипед”, со ученици од 1 во одделение. Учениците низ игра и забава, ја развиваа својата креативност и имагинација!
Оваа активност е реализирана во рамки на активностите на Здружение на граѓани Еко Логик и „Вело Училишта“

#велоучилишта #велосемејства @Eco-logic @Veloucilista #животнасредина #климатскипромени #европсканеделанамобилност