Денес 7.4.2023 учениците и наставниците од нашето училиште со работилници,МИО, го одбележаа 8 Април “Ден на ромите”.
Честит празник на сите припадници од ромската заедница