Учениците од 9-а го одбележаа денот на здравјето 7Април , преку интерактивна работилница на тема ” Двата пристапи за здравјето- современиот холистички пристап и традиционалниот медицински модел за здравје”