Патронат

35 ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА ООУ,,АВРАМ ПИСЕВСКИ”

  1. Химна

2.Портрет на ООУ;, Аврам Писевски” изработен од академскиот сликар Тони Шулајковски

3.Прошетајте низ галеријата на уметнички творби на учениците од ООУ,,Аврам Писевски” ОШ,,,Други шумадијски одред“ од Марковац,ОШ „Душан Јерковиќ“ од Рума и ОШ „Јован Поповиќ“ од Инџија.

4. Eлектронска збирка од творби на учениците од ООУ,, Аврам Писевски” , ОШ „Јован Поповиќ“ од Инџија и OШ,,Други шумадијски одред“ од Марковац,

5.Видео презентација од работата на наставниците со учениците