ООУ”Аврам Писевски”- во очи на својот јубилеј 35 год, на 43-тиот роденденот на Општина Карпош, ја доби стипендијата за талентиран ученик-Марко Крстевски! Честитки! Сара нашата најталентирана на манифестацијата Карпош има талент го збогати роденденот на нашата општин