Под мотото “Читањето е супер моќ” издавачката куќа Арсламина во соработка со Општина Карпош донораше детски сликовници,лектирни изданија и збирки во библиотеката во нашето училиште.Ви благодариме за соработката.