На ден 24.4.2023 во нашето училиште ООУ,, ,,Аврам Писевски,, библиотекарката Митрички Татјана во присуство на менторката Оливера Котева одржа работилница каде учениците имаа задача да ги средат лентите со реченици и карти од приказната,,Кога ќе пораснам,, по хронолошки ред на настаните. Атмосферата беше работна со натпреварувачки карактер бидејќи групите имаа лимитирано време од еден час да ја подредат приказната.Работната задача е успешно завршена.