Почитувани ученици-деветтооделенци
во учебната 2022/23 година,ООУ,,Аврам Писевски” oбјавува конкурс за првенец на генерација за учебната 2022/23 година .
На линкот можете да прочитате кои документи треба да ги поднесете.