➡️Во нашето училиште започна реализација на Програмата ,,РОДИТЕЛСТВО ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО ЗДРАВЈЕ” за родители на деца на возраст од 5-10 години – РЦЗ – ДЕЦА, поддржана од Општина Карпош. ✅🛎️До сега реализирани се 2 од 5 те предвидени Сесии. ➡️Сесиите со родителите ги спроведуваат лиценцирани фацилитатори: ➖Александра Гаврилоска-одделенски наставник и ➖Мери Синадиновска – психолог.