На регионалниот натпревар по англиски јазик што се одржа во Сабота, на 13 Април,ученичката Матеа Стамчевска од седмо одделение успеа да освои трето место.Горди сме на успесите на нашите ученици