Денес во нашето училиште волонтери од Црвен крст-Карпош, одржаа предавање на тема ” Хигиенизација” на учениците од I, II и III одделение. На предавањето тие ги запознаа учениците со работата на Црвен крст и важноста за одржување на личната хигиена и хигиена во околината во која живееме.